Top 15 game bài tài xỉu Uy Tín Năm 2024

game bài tài xỉu game bài tài xỉu
Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ ba, 09/01/2024 13:43


       Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020 và tờ trình về việc tổ chức Hội thảo triển khai sáng kiến đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, nhằm mục đích xác định định hướng và đưa ra các giải pháp để triển khai hiệu quả hoạt động sáng kiến của khối Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị liên quan trong Nhà trường, ngày 18/6/2020 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Triển khai hoạt động sáng kiến”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là: Tầm quan trọng của hoạt động sáng kiến; Định hướng triển khai các hoạt động sáng kiến; Các khó khăn và giải pháp trong thực hiện hoạt động sáng kiến tại các Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị liên quan.

       Hội nghị do PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng chủ trì, cùng với sự tham gia của Ban giám hiệu, Cán bộ các Phòng/Ban/Trung tâm, Đại diện Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban Tư vấn việc làm, Ban Nữ công.

 

   PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học trình bày báo cáo về “Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động sáng kiến tại game bài tài xỉu và Một số định hướng/nội dung thực hiện hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. TS. Đinh Quốc Thắng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo “Các khó khăn và giải pháp thực hiện hoạt động sáng kiến tại các Phòng/Ban/Trung tâm”.

 

TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng QLNCKH trình bày báo cáo tham luận

TS. Đinh Quốc Thắng - Trưởng phòng TCCB trình bày báo cáo tham luận

Sau phần báo cáo tham luận là phần thảo luận chung, các thành viên tham gia hội thảo thảo luận để đưa ra các giải pháp và các định hướng để triển khai hiệu quả hoạt động sáng kiến.  PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra kết luận chung mang tính tổng kết các ý kiến tại hội thảo như: Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực của cán bộ về viết và triển khai sáng kiến; Rà soát và xây dựng lại quy trình thực hiện sáng kiến để quản lý hoạt động sáng kiến của Nhà trường; Phối hợp với các phòng chức năng liên quan chỉnh sửa các chính sách về sáng kiến tạo động lực cho cán bộ Nhà trường tham gia viết và thực hiện sáng kiến.

 

Tin liên quan